www.glucosesafety.com není nástrojem pro naléhavá hlášení, proto nevyplňujte informace, které vyžadují okamžitou odpověď. Tento formulář by měl být využíván pouze na hlášení technických problémů týkajících se webové stránky. Komentáře, které obdržíme, budou zpracovány společností Baxter pro ujištění, že stránky fungují správně. E-mailové transakce nemusí být bezpečné. Pečlivě zvažte, které informace si přejete zasílat e-mailem.
Global Renal SolutionsPST

Děkujeme