Το www.glucosesafety.com δεν είναι ένα εργαλείο ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, επομένως παρακαλώ μην περιλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούν μια άμεση απάντηση. Αυτή η μορφή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για να εκθέσει τα τεχνικά ζητήματα ιστοχώρων. Τα σχόλια που θα ληφθούν θα διαχειριστούν από τη Baxter για να εξασφαλίσουν ότι ο ιστοχώρος λειτουργεί κατάλληλα. Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να μην είναι ασφαλής. Εξετάστε προσεκτικά ποιες πληροφορίες επιθυμείτε να στείλετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Global Renal SolutionsPST

Ευχαριστώ.