www.glucosesafety.com не е средство за спешно известяване, затова моля, не включвайте информация, изискваща незабавен отговор. Тази форма следва да се използва за отчитане на технически въпроси в уеб страницата. Получените коментари ще се обработват от Бакстер с цел осигуряване правилното функциониране на страницата. Изпращането на съобщения по е-мейл не е защитено. Бъдете внимателни каква информация желаете да изпратите по мейла.
Global Renal SolutionsPST