UPOZORENJE

Mogućnost netočnog očitanja razine glukoze u krvi

 

 

Bolesnici koji koriste EXTRANEAL (ikodekstrin) otopinu za peritonejsku dijalizu mogu imati netočno očitanje razine glukoze u krvi ukoliko koriste određene uređaje ili test trake za određivanje razine glukoze u krvi.

 

Koristiti SAMO one uređaje i test trake za određivanje glukoze koji su specifični za glukozu. Ove metode su uobičajene u kliničkim laboratorijima.

 

Pod pojmom „specifični za glukozu“ podrazumijevaju se uređaji ili test trake na koje ne utječe prisutnost maltoze ili drugih šećera. Budući da primjena EXTRANEAL (ikodekstrin) otopine za peritonejsku dijalizu dovodi do povišenih razina maltoze u krvi, smiju se koristiti samo oni uređaji i test trake koji su specifični za glukozu.

 

NEMOJTE koristiti uređaje ili test trake za određivanje glukoze koji se temelje na metodama glukoza dehidrogenaza pirolokinolinkinon (GDH-PQQ) ili glukoza-di-oksidoreduktaza. Osim toga, neki, ali ne svi uređaji ili test trake koji se temelje na metodi glukoza dehidrogenaza flavin adenin dinukleotid (GDH-FAD) se ne smiju koristiti. Korištenje ovih metoda može dovesti do lažno povišenog očitanja razine glukoze u krvi kod bolesnika koji koriste EXTRANEAL (ikodekstrin) zbog interferencije s maltozom. Lažno povišeno očitanje razine glukoze u krvi može prikriti stvarnu hipoglikemiju ili dovesti do pogrešne dijagnoze hiperglikemije što može rezultirati događajima opasnim po život bolesnika.

 

Kako biste utvrdili koja metoda se koristi na uređajima i test trakama za određivanje razine glukoze u krvi, pročitajte upute za primjenu i označavanje i za uređaje i za test trake za određivanje glukoze. Ukoliko niste sigurni, kontaktirajte proizvođača, odnosno zastupnika proizvođača u Republici Hrvatskoj, uređaja i test traka za određivanje glukoze kako biste saznali koja metoda se koristi u njihovim proizvodima.

 

Za važne informacije o EXTRANEAL (ikodekstrin) otopini za peritonejsku dijalizu i uređajima i test trakama za određivanje glukoze, molimo pogledajte informacije na linkovima koji se nalaze u nastavku. Detalji o proizvođačima uređaja za određivanje glukoze i njihovoj kompatibilnosti s lijekom EXTRANEAL (ikodekstrin) nalaze se u dokumentu: Nacionalni popis uređaja za određivanje razine glukoze u krvi i proizvođača (pod „Dodatni linkovi“).

 

Informacije o lijeku Važne informacije o sigurnosti Dodatni linkovi


Preuzmite Adobe Reader