אזהרה

אפשרות לתוצאה שגויה בבדיקת רמת הסוכר בדם

לדיאליזה צפקית עלולים לקבל תוצאות שגויות בעת מדידת (icodextrin) מטופלים המשתמשים בתמיסת אקסטרניל
.רמת הגלוקוז בדם תוך שימוש במדי גלוקוז ובמקלוני בדיקה מסוגים מסויימים

שיטות אלה.(glucose-specific) יש להשתמש אך ורק במכשירי מדידה ובמקלוני בדיקה ספציפיים לגלוקוז
.מקובלות במעבדות רפואיות

המונח 'ספציפי לגלוקוז' מתייחס למכשירי מדידה או למקלוני בדיקה שאינם מושפעים מנוכחות מלטוז או סוכרים
לדיאליזה צפקית מעלה את רמות המלטוז בדם, יש (icodextrin) מסוימים אחרים. מאחר שתמיסת אקסטרניל
.להשתמש אך ורק במדי גלוקוז ובמקלוני בדיקה ספציפיים לגלוקוז

אין להשתמש במדי גלוקוז או במקלוני בדיקה המבוססים על שימוש באנזימים גלוקוז דהידרוגנאז פירולוקינולינקינון
glucose-) או גלוקוז-דיי-אוקסידורדוקטאז (GDH-PQQ– glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone)
בנוסף, אין להשתמש בסוגים אחדים, אבל לא בכל הסוגים, של מדי גלוקוז או מקלוני בדיקה .(dye-oxidoreductase
glucose dehydrogenase flavin-adenine ) המבוססים על שימוש בגלוקוז דהידרוגנאז פלאבין-אדנין דינוקלאוטיד
השימוש בשיטות אלה עלול (icodextrin) אצל מטופלים המשתמשים באקסטרניל .(nucleotide – GDH-FAD
לגרום, בהשפעת המלטוז, לתוצאות שגויות המראות רמת גלוקוז גבוהה מהרמה האמיתית. תוצאות שגויות המראות
רמת סוכר גבוהה בדם עלולה למסך היפוגליקמיה (רמת סוכר נמוכה בדם) אמיתית או לגרום לאבחנה שגויה של
.היפרגליקמיה (רמת סוכר גבוהה בדם) ולהוביל למצבים מסכני חיים

לבירור סוג השיטה המשמשת לניטור רמות הגלוקוז, בדוק את שתי התויות: של מד הגלוקוז ושל מקלוני הבדיקה
הנמצאים בשימוש. אם מתעורר ספק, יש לפנות ליצרן מד הגלוקוז ויצרן מקלוני הבדיקה לבירור השיטה בה
.משתמשים

מדי גלוקוז ומקלוני בדיקה, ראה קישורים למטה. פרטים לגבי יצרנים של מדי , (icodextrin) למידע נוסף לגבי אקסטרניל
כלולים בקישור "רשימת מדי גלוקוז (icodextrin) גלוקוז ומקלוני בדיקה המתאימים לשימוש עם אקסטרניל
."בישראל

https://sideeffects.health.gov.il/":לטופס דיווח על תופעות לוואי
מידע אודות המוצר מידע בטיחותי חשוב רשימת מדי גלוקוז בישראל


הורד תוכנת Adobe Reader