www.glucosesafety.com не е алатка која се користи за итни случаи, па затоа ве молиме не барајте информација која бара брз одговор.Оваа форма може да се користи само за пријавување на технички прашања за интернет страната. Пристигнатите коментари ќе бидат справувани од Baxter за да се обезбеди дека интернет страната функционира правилно. Праќањето на и- мејлови не е сигурно. Затоа внимателно одлучите која информација вие саката да ја пратите преку и-меил.
Global Renal SolutionsPST

Thank you