Strona internetowa www.glucosesafety.com nie jest narzędziem zawiadamiania o sytuacjach nagłych dlatego prosimy nie przesyłać informacji wymagających natychmiastowej odpowiedzi. Ten formularz powinien być wykorzystywany jedynie do zgłaszania problemów technicznych dotyczących działania strony internetowej. Przekazane uwagi będą wykorzystane przez firmę Baxter w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej. Wiadomości przesyłane drogą e-mail mogą nie być zabezpieczone, zważywszy na to upewnij się co do treści informacji przekazywanych drogą e-mail.
Global Renal SolutionsPST

Dziękuję