avertizare

Potenţial pentru citiri incorecte ale glicemiei

 

 

Pacienţii care folosesc EXTRANEAL (Icodextrină) soluţie pentru dializă peritoneală pot avea rezultate eronate ale testelor de glicemie la folosirea anumitor sisteme de monitorizare a valorilor glucozei serice sau teste strip.

 

Folosiţi NUMAI monitoare de glucoză şi teste strip specifice pentru glucoză. Aceste metode sunt utilizate frecvent în laboratoarele clinice.

 

Termenul “specific pentru glucoză” se referă la monitoare de glucoză şi teste strip care nu sunt afectate de prezenţa maltozei sau a anumitor alte zaharuri. Deoarece soluţia de dializă peritoneală EXTRANEAL (Icodextrină) determină creşterea concentraţiei plasmatice a maltozei, trebuie folosite numai monitoare de glucoză şi teste strip specifice pentru glucoză.

 

Nu folosiţi monitoare sau teste strip care folosesc metodele glucozo-dehidrogenază piroloquinolin-quinonă (GDH-PQQ) sau glucoză-colorant-oxidoreductază. Adiţional, o parte din monitoare sau teste strip care utilizează metoda cu enzima glucoză-dehidrogenază flavin-adenin dinucleotidă (GDH-FAD) nu trebuie folosite. Utilizarea acestor metode poate avea ca rezultat apariţia unei valori fals crescute a glicemiei la pacienţii care utilizează EXTRANEAL (Icodextrină) datorită interferenţei maltozei. Valorile fals crescute ale glucozei serice pot masca o hipoglicemie reală sau conduce la un diagnostic eronat de hiperglicemie, ce pot duce la apariţia de evenimente care pun viaţa în pericol.

 

Pentru a determina ce tip de metodă este utilizată pentru monitorizarea glicemiei, citiţi ambele etichete, atât a monitorului de glucoză cât şi a testului strip utilizat. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă producătorului monitorului de glucoză şi a testelor strip pentru a afla ce metodă este utilizată.

 

Pentru informaţii importante despre EXTRANEAL (icodextrină), monitoare de glucoză şi teste strip, vă rugăm să accesaţi legăturile de mai jos. Detalii despre producătorii monitoarelor de glucoză şi compatibilitatea aparatelor cu EXTRANEAL (icodextrină) sunt incluse în Lista monitoarelor de glucoză (din “Legături adiţionale”).

Informaţii despre produs Informaţii importante privind siguranţa Legături adiţionale


Descarcă Adobe Reader