OPOZORILO

Možnost napačnih meritev ravni glukoze v krvi

Bolniki, ki prejemajo zdravilo Extraneal (ikodekstrin) raztopino za peritonealno dializo, bodo lahko dobili nepravilne vrednosti pri merjenju ravni glukoze v krvi z nekaterimi vrstami merilnikov in testnih lističev.

Uporabljajte SAMO merilnike in testne lističe, ki so specifični za glukozo. Te metode običajno uporabljajo v kliničnih laboratorijih.

Izraz “specifični za glukozo” se nanaša na tiste merilnike ravni glukoze in testne lističe, na katere ne vpliva prisotnost maltoze ali nekaterih drugih sladkorjev. Ker zdravilo Extraneal povzroči zvišanje koncentracije maltoze v krvi, uporabljajte samo tiste merilnike in testne lističe, ki so namenjeni prav za merjenje glukoze.

NE uporabljajte merilnikov in testnih lističev, ki temeljijo na uporabi metod z glukoza dehidrogenazo in pirolokinolinkinonom (GDH-PQQ) oziroma z barvno glukoza oksidoreduktazo (GDO). Poleg tega ne smete uporabljati nekaterih, vendar ne vseh merilnikov in testnih lističev, ki temeljijo na uporabi metode z glukoza dehidrogenazo – flavinadenindinukleotidom (GDH-FAD). Zaradi moteče prisotnosti maltoze lahko namreč uporaba teh metod povzroči odčitek lažno zvišane ravni glukoze v krvi pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Extraneal. Lažno zvišan odčitek ravni glukoze v krvi lahko prikrije dejansko znižano raven glukoze v krvi (hipoglikemijo) ali vodi do napačne diagnoze zvišane ravni glukoze v krvi (hiperglikemije) ter tako lahko povzroči smrtno nevarne dogodke.

Če želite ugotoviti, na kakšni metodi temelji delovanje vašega merilnika ravni glukoze v krvi, morate prebrati nalepko TAKO na merilniku KOT na uporabljenih testnih lističih. Če niste prepričani, se obrnite na izdelovalca merilnika in testnih lističev in ga vprašajte, kakšno metodo uporablja.

Za pomembne informacije o zdravilu Extraneal, merilnikih ravni glukoze in testnih lističih glejte spodnje povezave. Podatki o izdelovalcih merilnikov ravni glukoze in testnih lističev ter njihovi združljivosti z zdravilom so vključeni v Seznam merilnikov ravni glukoze v krvi za Republiko Slovenijo.

Informacije o zdravilu Pomembne informacije glede varnosti Dodatne povezave


Prenesite Adobe Reader