UPOZORNENIE

Možnosť namerania nesprávnych hodnôt glukózy v krvi.

 

 

Pacienti liečení liekom EXTRANEAL (Ikodextrín 7,5 %), môžu mať namerané nesprávne hodnoty glukózy v krvi pri použití niektorých glukometrov a testovacích prúžkov.

 

POUŽÍVAJTE iba glukometre a testovacie prúžky, ktoré sú špecifické na glukózu. Tieto metódy sa bežne používajú v biochemických laboratóriách.

 

Pojem “špecifické na glukózu” sa vzťahuje na glukometre a testovacie prúžky, ktoré nie sú ovplyvňované prítomnosťou maltózy alebo inými druhmi cukrov. Pretože EXTRANEAL (Ikodextrín 7,5 %), roztok na peritoneálnu dialýzu, zvyšuje hladiny maltózy v krvi, používajte iba glukometre a testovacie prúžky špecifické na glukózu.

 

NEPOUŽÍVAJTE glukometre a testovacie prúžky na báze pyrolchinolínchinón glukózodehydrogenázy (GDH-PQQ) alebo glukózového farbiva – oxidoreduktázy. Okrem toho sa nemajú používať niektoré glukometre a testovacie prúžky, ktoré používajú metódu glukózovej dehydrogenázy s flavín-adenín-dinukleotidom(GDH-FAD).U pacientov, ktorí používajú EXTRANEAL (Ikodextrín 7,5 %), môže použitie týchto metód viesť k falošne zvýšeným hodnotám glukózy následkom interferencie maltózy.Takýto výsledok môže zamaskovať skutočnú hypoglykémiu alebo môže viesť k nesprávnemu stanoveniu hyperglykémie, čo môže mať za následok ohrozenie života pacienta.

 

Na zistenie metódy použitej na vyhodnotenie nameraných hodnôt glukózy v krvi skontrolujte označenie/štítok použitého glukometra aj testovacích prúžkov. V prípade pochybností zistenia vyšetrovacej metódy glukometra a testovacích prúžkov kontaktujte výrobcu.

 

Dôležité informácie o liekuEXTRANEAL(Ikodextrín 7,5 %), informácie o glukometroch a testovacích prúžkoch nájdete na linke uvedenej nižšie. Podrobnosti o výrobcoch glukometrov a kompatibilite s liekom EXTRANEAL (Ikodextrín 7,5 %) sú zahrnuté v Country-Specific Glucose Monitor List (pod "ďalšie odkazy”).

 

 

Informácie o lieku Extraneal Dôležitá bezpečnostná informácia Ďalšie užitočné odkazy


Stiahnuť Adobe Reader