TÄHELEPANU

           

Väära vereglükoosi näidu võtmise oht

 

 

Patsiente, kes kasutavad peritoneaaldialüüsilahust EXTRANEAL (ikodekstriin) võivad saada väära vereglükoosi näidu kui kasutavad spetsiaalseid vere glükomeetreid ja testribasid. 

 

Kasutage AINULT  glükoosi spetsiifilisi glükomeetreid ja testribasid. Need on kliinilistes laboratooriumides üldlevinud meetodid.

 

Nimetust “glükoosi spetsiifiline” kasutatakse selliste glükomeetrite ja testribade kohta, mida ei mõjuta maltoosi või teatavate muude suhkrute olemasolu. Peritoneaaldialüüsilahus EXTRANEAL (ikodekstriin) tõstab vere maltoositaset, selletõttu tuleb kasutada ainult glükoosi spetsiifilisi glükomeetreid ja testribasid. 

 

ÄRGE KASUTAGE selliseid glükomeetreid ja testribasid, mis kasutavad glükoosdehüdrogenaas-pürrolokinoliin-ekvinooni (GDH-PQQ) või glükoos-värv-oksüdoreduktaasi meetodit. Lisaks ärge kasutage mõningaid glükomeetreid ja testribasid, kus kasutatakse glükoosdehüdrogenaas-flaviin-adeniin-dinukleotiid (GDH-FAD) meetodit. Nimetatud meetodid võivad  maltoosi tõttu anda väära vereglükoosi näidu patsientidel, kes kasutavad lahust EXTRANEAL (ikodekstriin). Väär suurenenud vereglükoosi näit võib varjata tegelikku hüpoglükeemiat või põhjustada väära hüperglükeemia diagnoosi, mis võib viia eluohtliku seisundini.

 

Selleks, et teada saada, millist meetodit kasutatakse, vaadake tähiseid NII glükomeetritel KUI KA testribadel. Kui teile jääb midagi ebaselgeks, võtke ühendust glükomeetrite ja testribade valmistajaga, et saada täpselt teada, millist meetodit kasutatakse.

 

Olulist informatsiooni Extraneali (ikodekstriin), glükomeetrite ja testribade kohta võite leida allpool mainitud viidetest. Üksikasju glükomeetrite valmistajate ja toodete kokkusobivuse kohta Extranealiga (ikodekstriin) leiate Riigi-spetsiifiliste glükomeetrite nimekirjast (Lisaviited).

Ravimiinfo Oluline ohutusteave Lisaviited


Adobe Reader’i allalaadimine