هشدار

احتمال نمایش نادرست قند خون

 

 

ممکن است بیمارانی که از محلول (ایکودکسترین) EXTRANEAL برای دیالیز صفاقی استفاده می کنند زمان استفاده از مانیتورها و نوارهای تست قند خون ویژه نتایج درست و واقعی قند خون را نشان ندهند.

 

فقطاز مانیتورها و نوارهای تست مخصوص قند استفاده کنید.  این روش ها در آزمایشگاه های بالینی معمول است.

 

اصطلاح "مخصوص قند" به مانیتورها یا نوارهای تستی اطلاق می شود که تحت تأثیر حضور مالتوز یا سایر قندهای خاص نیستند.  زیرا محلول (ایکودکسترین) EXTRANEAL برای دیالیز صفاقی موجب بالا رفتن سطح مالتوز خون می شود، فقط باید از مانیتورها و نوارهای تست مخصوص قند خون استفاده شود.

 

از مانیتورها یا نوارهای تستی که با روش های برپایه گلوکز دهیدروژناز پایرولوكينولين كينون (GDH-PQQ) یا گلوکز دی اکسیدورداکتاز کار می کنند، استفاده نکنید.  علاوه براین نباید از تعدادی از مانیتورها یا نوارهای تست اما نه همه آنها که با روش گلوکز دهیدروژناز فلاوین آدنین دی نوکلئوتید (GDH-FAD) کار می کنند استفاده کنید.  استفاده از این روش ها ممکن است باعث شود سطح قند خون در بیمارانی که از EXTRANEAL  (ایکودکسترین) استفاده می کنند به اشتباه بالا نشان داده شود و علت آن دخالت مالتوز است.  سطح قند خونی که به اشتباه بالا نشان داده می شود ممکن است کاهش قند خون درست را پنهان کند یا موجب تشخیص نادرست افزایش قند خون شود، که برای زندگی فرد کشنده است

 

برای تعیین نوع روشی که برای نظارت بر سطح قند استفاده می شود، برچسب مانیتور و نوارهای تست قند استفاده شده را مورد بررسی قرار دهید.  اگر شک دارید، برای اطلاع از روش استفاده شده با سازنده مانیتورها و نوارهای تست قند تماس بگیرید.

 

برای اطلاعات مهم درباره EXTRANEAL (ایکودکسترین) و مانیتورها و نوارهای تست قند، لطفا به پیوندهای زیر مراجعه کنید.  جزئیات مربوط به سازندگان مانیتور قند و سازگاری محصول با EXTRANEAL (ایکودکسترین) در لیست مانتیور قند ویژه-کشور  (در زیر "پیوندهای دیگر") موجود است.

 

پیوند به برچسب گذاری محصول فعلی پیوند به نامه کیت پذیرش پیوند به لیست مانیتور قند ویژه کشور در قسمت "پیوند دیگر"

آرم
متن ترجمه شده "بارگیری Adobe Reader"