ADVARSEL

Risiko for ukorrekte glukoseverdier ved blodsukkermåling

Pasienter som benytter EXTRANEAL (ikodekstrin) peritonealdialysevæske kan få uriktige resultater ved måling av blodsukker, når det brukes visse blodsukkermålere eller teststrimler.

Bruk KUN glukosespesifikke blodsukkermålere og teststrimler. Disse metodene er vanlige i kliniske laboratorier.

Uttrykket ”glukosespesifikk” gjelder blodsukkermålere eller teststrimler som ikke påvirkes av tilstedeværelse av maltose eller visse andre sukkertyper. Fordi EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske resulterer i forhøyede blodnivåer av maltose, må det kun brukes glukosespesifikke blodsukkermålere og teststrimler.

IKKE BRUK blodsukkermålere eller teststrimler der metoden er basert på glukosedehydrogenase-pyrroloquinolinquinon (GDH-PQQ) eller glukose-dye-oksidoreduktase. I tillegg bør noen, men ikke alle, blodsukkermålere eller teststrimler der metoden er basert på glukosedehydrogenase flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD), ikke brukes. Bruk av disse metodene kan resultere i feilaktig forhøyede blodsukkermålinger hos pasienter som bruker EXTRANEAL (ikodekstrin) på grunn av maltoseinterferens. Uriktige høye blodsukkermålinger kan kamuflere en sann hypoglykemi eller føre til en feilaktig diagnose av hyperglykemi, og dermed være livstruende.

For å finne ut hvilken metode som er brukt for å måle blodsukkeret, sjekk merking/bruksanvisning for BÅDE blodsukkermåleren og teststrimlene som brukes. Ved tvil, kontakt produsenten av blodsukkermåleren og teststrimlene for å finne ut hvilken metode som er brukt.

For viktig informasjon om EXTRANEAL (ikodekstrin), samt blodsukkermålere og teststrimler, vennligst se informasjon i linkene nedenfor. Detaljer om produsenter av blodsukkermålere og produkter som er kompatible med EXTRANEAL (ikodekstrin) finner du i ” Liste over blodsukkermålere og bedrifter i Norge”.

Produktinformasjon for helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon Linker

Last ned Adobe Reader
Last ned Adobe Reader