Ang www.glucosesafety.com ay hindi isang tool sa pag-abiso sa emergency, samakatuwid, mangyaring huwag magsama ng impormasyon na nangangailangan ng agarang tugon. Dapat gamitin lamang ang form na ito upang mag-ulat ng mga isyung teknikal tungkol sa Website. Ang mga natanggap na komento ay pamamahalaan ng Baxter upang matiyak na gumagana nang maayos ang Website. Ang mga pagpapadala ng e-mail ay maaaring hindi ligtas. Mag-ingat at maging mapanuri sa kung anong impormasyon ang nais mong ipadala sa pamamagitan ng e-mail.
Global Renal SolutionsPST

Thank you.