VARNING

Risk för falskt höga glukosnivåer vid blodglukosmätning

Patienter som använder EXTRANEAL (icodextrin 7,5%) peritonealdialysvätska kan få felaktiga blodglukosresultat med vissa blodglukosmätare och teststickor.

Använd endast blodglukosmätare och teststickor som är glukosspecifika. Dessa metoder är vanliga i kliniska laboratorier.

Termen glukosspecifik tillämpas på glukosmätare och teststickor som inte påverkas av maltos eller vissa andra sockerarter. Eftersom behandling med EXTRANEAL (icodextrin 7.5%) peritonealdialysvätska ger förhöjda blodnivåer av maltos bör endast glukosspecifika mätare och teststickor användas.

Använd inte glukosmätare eller teststickor som använder enzymet glukos-dehydrogenas pyrroloquinolinquinon (GDH-PQQ) eller glukos-dye-oxidoreduktas. Vissa glukosmätare och teststickor som använder glukos-dehydrogenas flavin-adenin-dinucleotid(GDH-FAD), ska ej heller användas. Pga av maltosinterferens kan det resultera i felaktigt förhöjda värden av blodglukosnivåer hos patienter som använder EXTRANEAL(icodextrin 7,5%). Falskt förhöjda blodglukosvärden kan maskera en äkta hypoglykemi eller orsaka en felaktig diagnos av hyperglykemi.

För att avgöra vilken metod som används för att mäta glukosvärden, läs igenom märkningen för både glukosmätaren och teststickorna som används. Skulle osäkerhet förekomma, kontakta tillverkaren av glukosmätare och teststickor för att fastställa vilken metod som används.

För vidare viktig information angående EXTRANEAL (icodextrin 7.5%) eller glukosmätare och teststickor, inklusive kontaktinformation till tillverkare av glukosmätare, vänligen se informationen i länkarna nedan. Detaljer om tillverkare och produkter som går att använda tillsammans med EXTRANEAL(icodextrin 7,5%) hittar ni i ”Lista över blodglukosmätare i Sverige”.

Produktmärkning Säkerhetsinformation
Ytterligare länkar
 

Get Acrobat Reader
Ladda ned Adobe Reader