เว็บไซต์ www.glucosesafety.com

 ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนใดๆ
  กรุณาอย่าใส่ข้อแนะนำที่ต้องการคำตอบ หรือการตอบสนองอย่างเร่งด่วน
แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแบบฟอร์มสำหรับแนะนำปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์
  ซึ่งข้อแนะนำเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาโดยบริษัทแบ็กซ์เตอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
  ข้อความใดๆ ที่ถูกส่งผ่านทางอีเมลล์อาจจะไม่เป็นความลับ โปรดระมัดระวังในการส่งข้อร้องเรียนของท่านผ่านทางอีเมลล์

Global Renal SolutionsPST

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ