UYARI

 

Hatalı Kan Glukozu Okuma Potansiyeli

 

EXTRANEAL (icodextrin) periton diyalizi solüsyonu kullanan hastalarda belirli glukoz ölçüm cihazları ve test stripleri kullanıldığında hatalı kan glukozu sonuçları ortaya çıkabilir.

 

SADECE glukoz spesifik glukoz ölçüm cihazları ve test stripleri kullanınız.  Bu metotlar klinik laboratuvarlarda sıkça kullanılmaktadır.

 

“Glukoz spesifik” terimi ortamda bulunan maltoz veya belirli diğer şekerlerden etkilenmeyen  glukoz monitörleri veya test striplerini tanımlamaktadır. EXTRANEAL (Icodextrin) periton diyalizi solüsyonu, kandaki maltoz düzeylerinde yükselmeye neden olduğundan sadece glukoz spesifik glukoz monitörleri ve test stripleri kullanınız.

 

Glukoz dehidrogenaz pirrolokinolinkinon (GDH PQQ)  veya glukoz-dye-oksiredüktaz enzimi kullanan glukoz ölçüm cihazlarını ya da test stripleri KULLANMAYINIZ. Ek olarak, hepsi olmamakla birlikte bazı glukoz dehidrogenaz  flavin-adenin dinükleotid (GDH-FAD) yöntemi kullanan monitör veya test stripleri de kullanılmamalıdır. Bu metodların kullanımında maltoz etkileşimine bağlı olarak  EXTRANEAL (icodextrin) kullanan hastalarda kan glukozu hatalı olarak yüksek okunabilmektedir. Bu ölçümlerle okunan kan glukoz değeri gerçek hipoglisemi (düşük kan şekeri) değerini maskeleyebilir veya hatalı hiperglisemi teşhisi konulmasına neden olabilir; bu da yaşamı tehdit eden olaylara yol açabilir.

 

Glukoz seviyesini ölçmekte hangi yöntemlerin kullanıldığını anlamak için, HEM glukoz ölçüm cihazları ve test striplerinin HER İKİSİNE ait etiketleri okuyunuz. Emin olamadığınız durumlardametodu anlamak için glukoz ölçüm cihazı ya da test stripleri üreticileri ile temasa geçiniz. 

 

 

EXTRANEAL (icodextrin) ve glukoz ölçüm cihazları ve test stripleri hakkında önemli bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bakınız. Glukoz ölçüm cihazı üreticileri ve ürünlerin EXTRANEAL (icodextrin) ile uyumu ile ilgili detaylar “Ek Linkler” başlığı altında Türkiye- Glukoz Ölçüm Cihazları Listesi’nde bulunabilir.

 

Bu bölüm hekimler ve eczacılar için hazırlanmıştır. Eğer hekim veya eczacı iseniz "evet", değilseniz "hayır" butonuna basınız.

 

 

 

Evet                        Hayir

 adobe reader yükle