OSTRZEŻENIE

Możliwość fałszywego odczytu poziomu glukozy w surowicy krwi

 

 

Pacjenci otrzymujący roztwór do dializy otrzewnowej EXTRANEAL (ikodekstryna) mogą uzyskiwać nieprawidłowe pomiary poziomu glukozy we krwi w przypadku użycia szczególnych rodzajów glukometrów lub pasków testowych.

 

Do pomiaru stężenia cukru we krwi należy stosować WYŁĄCZNIE glukometry i paski testowe specyficzne dla glukozy. Wykorzystują one metody powszechnie stosowane w laboratoriach analitycznych.

 

Termin „specyficzne dla glukozy” oznacza glukometry lub testy paskowe, które podają pomiary dotyczące wyłącznie glukozy bez uwzględniania obecności maltozy lub innych cukrów. Stosowanie roztworu EXTRANEAL (ikodekstryna) do dializy otrzewnowej powoduje podwyższenie stężenia maltozy we krwi, dlatego przy pomiarze poziomu glikemii powinny być stosowane jedynie glukometry i testy paskowe specyficzne dla glukozy.

 

U tych pacjentów NIE NALEŻY używać glukometrów lub testów paskowych wykorzystujących do pomiaru dehydrogenazę glukoza-pirolochinolinochinon (GDH-PQQ, ang. dehydrogenase pyrroloquinolinequinone) lub reakcje barwnikową oksydoreduktazy glukozy. Ponadto nie należy stosować niektórych, ale nie wszystkich glukometrów i pasków testowych, w których wykorzystywana jest metoda oparta na działaniu dehydrogenazy glukoza-dwunukleotyd flawina-adenina (GDH-FAD, ang. glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide). Wykorzystanie urządzeń monitorujących posługujących się opisywanymi metodami może skutkować fałszywie zawyżonymi odczytami stężenia glukozy we krwi u pacjentów stosujących roztwór EXTRANEAL (ikodekstryna), co wynika z obecności maltozy. Zafałszowany odczyt poziomu cukru uznawanego za prawidłowy, zmierzonego tymi glukometrami u pacjentów stosujących EXTRANEAL (ikodekstryna), może maskować rzeczywistą hipoglikemię (niski poziom cukru we krwi), lub prowadzić do błędnego rozpoznania hiperglikemii, a tym samym przyczynić się do powstania stanów zagrożenia życia.

 

W celu określenia, która metoda wykorzystywana jest do określenia poziomu glikemii, należy zapoznać się z oznakowaniem ulotki ZARÓWNO glukometrów jak i testów paskowych. W przypadku wątpliwości dotyczących metody pomiaru glikemii, należy skontaktować się z producentem glukometrów i testów paskowych.

 

W celu uzyskania ważnych informacji na temat roztworu EXTRANEAL (ikodekstryna) oraz glukometrów i pasków testowych, proszę zapoznać się zawartością poniższych linków. Szczegółowe informacje na temat producentów glukometrów oraz kompatybilności z roztworem do dializy otrzewnowej EXTRANEAL (ikodekstryna) są umieszczone w “Liście glukometrów specyficznych dla glukozy” znajdującej się w części “Linki dodatkowe”.

Informacje o produkcie - Extraneal Ważne informacje na temat bezpieczeństwa Dodatkowe linki


Ściągnij Adobe Reader